Skip to main content

Over


De totale participatie van jongeren in vrijwilligersactiviteiten in de Europese Unie is slechts 16,8%, met lagere percentages in plattelandsgebieden. Plattelandsgebieden hebben vaak te maken met beperkte economische mogelijkheden, meer armoede en werkloosheid dan stedelijke gebieden. Bovendien bezitten ze vaak een uniek cultureel erfgoed dat verloren dreigt te gaan of vergeten dreigt te worden. Cultureel erfgoed is een waardevolle troef voor plattelandsontwikkeling en kan bijdragen tot sociaal en economisch welzijn.

Er is een sterke behoefte om plattelandsontwikkeling te ondersteunen door lokaal toerisme en cultureel erfgoed te promoten voor economische groei, het creƫren van banen en gemeenschapsontwikkeling. Het verbeteren van digitale vaardigheden, vooral in plattelandsgebieden met beperkte toegang, is essentieel, samen met het bevorderen van duurzame toeristische praktijken die inspelen op de behoefte aan zowel duurzame toeristische ontwikkeling als het behoud van cultureel erfgoed.

Methodologie


MINEtour richt zich op de dwingende noodzaak van plattelandsontwikkeling door zich te richten op twee belangrijke aspecten: het verbeteren van digitale vaardigheden onder jongeren en het bevorderen van duurzaam toerisme.

Het projectconsortium heeft een compendium ontwikkeld van leermiddelen en activiteiten gericht op maatschappelijke betrokkenheid en digitale geletterdheid onder jongeren. Met behulp van tools zoals de Interactieve Kaart worden deelnemers begeleid bij het promoten van lokaal toerisme. Het initiatief integreert op strategische wijze duurzaam toerisme met behulp van het spel Minecraft, met als doel het stimuleren van economische groei en gemeenschapsontwikkeling in plattelandsgebieden, terwijl het actief digitale vaardigheden verbetert in regio’s met beperkte toegang, waardoor het bijdraagt aan het sociale en economische welzijn van plattelandsgemeenschappen.

Resultaten


(1) Een toolkit voor jongeren: Een set modulaire materialen om jongeren te motiveren actief te worden door te leren hoe ze hun woonplaats toeristisch kunnen promoten met behulp van digitale middelen

(2) Toerisme via Minecraft-werelden: Een spel dat uitdagingen over culturele diversiteit in landelijke gebieden stimuleert om het gevoel van respect en verantwoordelijkheid te vergroten.

(3) MINEtour Interactieve Kaart: Een platform voor jongeren om hun eigen toeristische e-portfolio’s te maken ter promotie van hun woonplaats.

Specifieke doelen

  • Jongeren uit plattelandsgebieden aanmoedigen om deel te nemen aan de ontwikkeling en promotie van lokaal toerisme en trotse actieve burgers te worden in hun eigen woonplaats.
  • Voorzie hen van digitale hulpmiddelen voor effectieve promotie en betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld.
  • Zorg voor de nodige middelen en netwerken om hun eigen stad onder de aandacht te brengen en lokaal toerisme te bevorderen.
  • Bevorderen van interculturele uitwisseling en samenwerking tussen plattelandsjongeren in Europa.
  • Bewustwording van duurzaam en maatschappelijk verantwoord toerisme.