Skip to main content

E-Learning


Het projectconsortium heeft een compendium ontwikkeld van leermiddelen en activiteiten gericht op maatschappelijke betrokkenheid en digitale geletterdheid onder jongeren. Met behulp van tools zoals de Interactieve Kaart worden deelnemers begeleid bij het promoten van lokaal toerisme. Het initiatief integreert op strategische wijze duurzaam toerisme met behulp van het spel Minecraft, met als doel het stimuleren van economische groei en gemeenschapsontwikkeling in plattelandsgebieden, terwijl het actief digitale vaardigheden verbetert in regio’s met beperkte toegang, waardoor het bijdraagt aan het sociale en economische welzijn van plattelandsgemeenschappen.