Skip to main content

Despre


Rata generală de participare a tinerilor la activitățile de voluntariat în Uniunea Europeană este de numai 16,8%, cu rate mai scăzute în zonele rurale. Zonele rurale se confruntă adesea cu oportunități economice limitate, niveluri mai ridicate de sărăcie și șomaj în comparație cu zonele urbane. În plus, ele posedă adesea o moștenire culturală unică, care riscă să fie pierdută sau uitată. Patrimoniul cultural este un bun valoros pentru dezvoltarea rurală și poate contribui la bunăstarea socială și economică.

Există o nevoie puternică de a sprijini dezvoltarea rurală prin turismul local și promovarea patrimoniului cultural pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea comunității. Îmbunătățirea competențelor digitale, în special în zonele rurale cu acces limitat, este esențială, împreună cu promovarea practicilor turistice durabile, care să răspundă atât nevoii de dezvoltare durabilă a turismului, cât și de conservare a patrimoniului cultural.

Metodologie


MINEtour abordează nevoia imperativă de dezvoltare rurală concentrându-se pe două aspecte cheie: îmbunătățirea competențelor digitale în rândul tinerilor și promovarea practicilor turistice durabile.

Consorțiul de proiect a dezvoltat un compendiu de resurse de învățare și activități care se concentrează pe implicarea civică și alfabetizarea digitală în rândul tinerilor. Folosind instrumente precum Harta interactivă, participanții sunt îndrumați în promovarea turismului local. Inițiativa integrează în mod strategic practicile de turism durabil folosind jocul Minecraft, având ca scop stimularea creșterii economice și a dezvoltării comunității în zonele rurale, îmbunătățind în același timp în mod activ abilitățile digitale în regiunile cu acces limitat, contribuind astfel la bunăstarea socială și economică a comunităților rurale.

Rezultate


(1) Un set de instrumente pentru tineri: un set de materiale modulare menite să motiveze tinerii să devină activi, învățând cum să-și promoveze turistic orașele natale folosind mijloace digitale.

(2) Tourism prin lumile Minecraft: Un joc care promovează provocări despre diversitatea culturală în zonele rurale pentru a crește sentimentul de respect și responsabilitate.

(3) Harta interactivă MINEtour: O platformă pentru tineri pentru a-și crea propriile portofolii turistice electronice, promovând orașul lor natal.

Obiective specifice

  • Încurajarea tinerilor din zonele rurale să participe la dezvoltarea și promovarea turismului local, devenind cetățeni activi mândri în propriile orașe natale.
  • Asigurarea instrumentelor digitale pentru promovarea și implicarea eficientă cu societatea civilă.
  • Furnizarea de resurse și rețele necesare pentru a prezenta orașele natale și pentru a promova turismul local.
  • Promovarea schimburilor interculturale și a colaborării între tinerii din mediul rural din Europa.
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la practicile turistice durabile și responsabile din punct de vedere social.