Skip to main content

Εταίροι


university-of-Cyprus
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο MineTOUR μέσω του Εργαστηρίου Τεχνολογιών Λογισμικού και Διαδικτύου (SEIT), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Το SEIT επικεντρώνεται σε ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς της Πληροφορικής, δηλαδή την Τεχνολογία Λογισμικού και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου. Στον δεύτερο τομέα, το Εργαστήριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δημιουργικών και βελτιωμένων μαθησιακών περιβαλλόντων, πλατφορμών και εργαλείων με χρήση ΤΠΕ. Το SEIT έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της εφαρμογής των ΤΠΕ στην τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση (ηλεκτρονική μάθηση, μικτή μάθηση και ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση) γενικά, καθώς και στη δια βίου μάθηση ειδικότερα. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και στην ανάπτυξη πολιτικών για τέτοιου είδους δραστηριότητες.
learning-seed
Το Learning Seed είναι ένας οργανισμός μη τυπικής εκπαίδευσης και κοινωνίας των πολιτών, με έδρα το Άργος, στην Πελοπόννησο. Το όραμά τους είναι να εμπνεύσουν την τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει τις ιδέες και να συμμετάσχει στην προσπάθειά για μια μορφωμένη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, στη βάση της δια βίου μάθησης. Στόχος είναι η εφαρμογή και ανάπτυξη προσεγγίσεων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και η προώθηση της Δια Βίου Μάθηση στη νεολαία, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και την εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, στόχος είναι να ενεργοποιήσουν την κοινωνία των πολιτών και να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, παρέχοντας έμπρακτη υποστήριξη σε κοινωνικά ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και σε άτομα που έχουν ανάγκη. Μέσω ελκυστικών εκπαιδεύσεων, προσπαθούν να καθιερώσουν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ενδυναμώνοντας τα άτομα και προωθώντας την ενσωμάτωση. Το Learning Seed, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση ατόμων και κοινοτήτων.
CARDET

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εξειδίκευση στην εκπαίδευση, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 400 έργα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, την ένταξη, τις νέες τεχνολογίες, την παιχνιδοποίηση, τις διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

atermon

Η ATERMON είναι μια εταιρεία πληροφορικής που επικεντρώνεται στην έξυπνη χρήση των εργαλείων Web 3.0 και την παιχνιδοκεντρική μάθηση, δημιουργώντας λύσεις που μπορούν να προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες διαρκείας με πραγματική πρακτική αξία. Αποστολή είναι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εφαρμοσμένης έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που αξιοποιούν τις δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρει το Web 2.0/3.0.

Asociacion CON VALORES
Η Asociacion CON VALORES είναι ο πρώτος σύνδεσμος για άτομα που κινδυνεύουν από αποκλεισμό, ο οποίος υποστηρίζεται από τον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσω ενός καινοτόμου και ανατρεπτικού προγράμματος διάρκειας 5 μηνών στοχεύουν να βοηθήσουν ανθρώπους σε δύσκολες καταστάσεις και να αυξήσουν το εισόδημά τους. Οι μέντορες είναι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία επιχειρήσεων που διαθέτουν τον χρόνο και τις γνώσεις τους και όλοι μαζί συνεργαζόμανται για να δημιουργήσουν ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης και κοινωνικό αντίκτυπο.
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism – INCDT
Το INCDT είναι το εθνικό ερευνητικό ινστιτούτο στον τομέα του τουρισμού στη Ρουμανία και το κορυφαίο ίδρυμα στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού στην χώρα. Αποστολή τους είναι η συνεχής παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τουρισμού, η υποστήριξη της τουριστικής πολιτικής και της λήψης αποφάσεων για τις τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές αρχές όσον αφορά την τουριστική ζήτηση και προσφορά και την προώθηση της καινοτομίας στον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα. Η προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη εκατοντάδων τουριστικών μελετών, στρατηγικών και σχεδίων διασφαλίζει την ικανότητά